katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Informace, články, zájímavosti

Přirozený porod

MUDr. Lázničková Ludmila

Porod je přirozená součást života.Z pohledu fyziologie je porod nevědomý proces. Definice říká, že porod je ukončení těhotenství narozením živého nebo mrtvého dítěte.
Porod je tedy vyvrcholení těhotenství. I když průběh těhotenství se pravidelně sleduje, je důležité si uvědomit, že těhotenství není nemoc. Je to jiný stav, dříve velice pěkně nazývaný požehnaný stav.
Přirozený porod je porod, který se rozbíhá a probíhá samovolně a probíhá bez vnějších zásahů. Žena podle svých instinktů sama určuje jeho průběh.Měl by být přirozeným vyvrcholením přirozeného průběhu celého těhotenství. Aby tomu tak mohlo být, porod probíhá v prostředí naplněném důstojností k zázraku narození, klidem ( s vyloučením nadbytečných osob), respektem studu, v soukromí.
Prožívá-li žena svůj porod v příjemné a uvolněné atmosféře, vyprodukuje její tělo dostatečné množství hormonů potřebných pro spontánní porodní činnost.
Charakteristiky přirozeného porodu:
 Bez použití léků na vyvolávání porodu – indukce.
 Nástřih hráze (epiziotomie) se provádí jen v případě nutnosti
 Bez použití prostředků k urychlení porodu.
 Bez epidurální analgézie - v případě zvýšeně vnímané bolesti se místo léků užívají přírodní metody tišení bolesti (masáže, sprcha, změny polohy, psychické povzbuzování).
 Bez ztráty kontaktu mezi matkou a dítětem - ihned po porodu je dítě vloženo do náruče matky - skin to skin.
 Bez separace - po nezbytném ošetření dítěte po porodu je dítě již trvale ponecháno u matky.
Pečlivé pozorování je jediné, co je během porodu opravdu nutné ze strany zdravotníků, aby bylo možné odhalit eventuelní nastupující komplikaci a včas zasáhnout. Zkušená porodní asistentka nebo lékař dokáží pozorováním zjistit, zda je matka i dítě v pořádku, nebo zda je třeba častější sledování nebo zda je potřebné rozhodnout o léčbě. Faktem je, že ačkoli je porod jako takový přirozený proces, může se vyskytnout komplikace, a odborník – lékař nebo porodní asistentka se pro ženu stanou nezbytnými.
Proto by porod neměl probíhat za amatérských podmínek doma, ale za důstojných podmínek ve vstřícném zdravotnickém zařízení.
Porod je ale „špičkou ledovce“ celého průběhu procesu od početí přes celé těhotenství. Proto než budeme mluvit o porodu, měly by dojít k otěhotnění po přirozených cyklech – bez poškozování organismu hormonální antikoncepcí i bez neopodstatněné a špatně načasované léčby gestageny. K otěhotnění by mělo dojít po přirozeném početí – bez praktik umělého oplodnění ale i bez zdraví škodlivé stimulace ovulace. Důležitým předpokladem přirozeného porodu je přirozený průběh těhotenství bez stresů z vyšetřování na vývojové vady děťátka. A na závěr samozřejmě by měl proběhnout porod s respektováním základních potřeb rodící ženy – především potřeba nerušeného klidu, potřeba tepla, potřeba intimity a potřeba pocitu bezpečí.Zpět na články
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež