katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

PPR - Přirozené plánování rodičovství

Vysoce spolehlivého plánování rodičovství pomocí symptotermální metody využívá stále více párů na světě i u nás.
Sebepozorováním pomocí symptotermální metody se žena může naučit:
· stát se vnímavou ke svému tělu
· rozpoznat známky plodnosti
· určit plodné a neplodné období v cyklu


Bez vedlejších zdravotních účinků
· spolehlivě se vyhnout těhotenství
· vědomě usilovat o početí
V dnešní době téměř každá rodina, každý manželský pár, alespoň po jistou dobu, řeší otázku kolik dětí mít a kdy je mít.
Lidé hledají metodu regulace početí, která je spolehlivá a zároveň bez vedlejších zdravotních účinků.
Nabídkou řešení je využití osvědčených moderních metod přirozeného plánování rodičovství, založených na vědeckých podkladech.

Ty umožňují nalézt optimální období pro početí dítěte, a také spolehlivě vymezit období, kdy k početí, a tedy ani k těhotenství, dojít nemůže.
Přirozené plánování rodičovství je dnes celosvětově uznáváno a jeho užívání vykazuje vzestupný trend zvláště u těch, kterým záleží na přirozeném a zdravém způsobu života.

Mnozí si pod pojmem přirozené plánování rodičovství (PPR) vybaví především statistickou metodu podle Knause - Ogina z třicátých let dvacátého století. Ta však nemůže zohlednit jedinečnost každého menstruačního cyklu.

Postupně byly vypracovány podstatně spolehlivější metody, založené na průběžném sledování a vyhodnocování příznaků plodnosti. V současné době je nejspolehlivější, a pro manželský pár nejpřijatelnější, symptotermální metoda, která byla vypracována v rámci vládního programu Spolkové republiky Německo. Metoda je podložena laboratorními a ultrazvukovými vyšetřeními. Byla provedena řada psychologických studií hodnotících přijatelnost metody a vliv na partnerský vztah. Nechyběly ani pedagogické projekty optimalizace způsobu výuky. Pro veřejnost byla vypracována publikace "Naturlich und sicher" (Přirozeně a spolehlivě - něm.)

U nás je tato metoda stručně a přehledně zpřístupněna v materiálech připravených sdružením CENAP pod vedením MUDr. Lázničkové.
Přirozené plánování rodičovství vychází ze skutečnosti, že k početí nedochází při každém pohlavním styku. Dny, kdy k početí může dojít, se označují jako plodné, ostatní neplodné. Každý menstruační cyklus se tělo ženy připravuje k tomu úžasnému, co je ženě dáno - početí a porození dítěte. Při početí splynou mužská a ženská zárodečná buňka tj. spermie a vajíčko. Vajíčko, obvykle jediné, se uvolňuje z vaječníku ženy. Tento děj se nazývá ovulace. Když není vajíčko oplodněno, rychle zaniká. K další ovulaci během jednoho menstruačního cyklu už nemůže dojít.

V souvislosti s ovulací dochází ke změnám dobře sledovatelných tělesných signálů:
· bazální tělesné teploty
· hlenu děložního krčku
· děložního čípku
· ostatních, pomocných, příznaků typických pro danou ženu (napětí v prsou, bolest v podbřišku atd.)

Symptotermální metoda (symptom = příznak, termální=teplotní) je založena na jednoznačném vzájemném vyhodnocení změn bazální tělesné teploty a některého ze základních příznaků - hlenu děložního krčku nebo změn na děložním čípku.

Díky tomu je možné spolehlivě vymezit plodné a neplodné dny.

Jen v plodných dnech je možné početí dítěte. Žena, která zná své tělo, která rozumí řeči svého těla, ví, zda je v plodném nebo neplodném období, zcela nezávisle na "pravidelnostech" či "nepravidelnostech" cyklů.

U správně poučených manželských párů je spolehlivost STM srovnatelná s používáním hormonální antikoncepce.

Spolehlivé použití metody vyžaduje, aby se žena naučila sledovat signály svého těla a spolu se svým partnerem je správně vyhodnotili.

Zásadním požadavkem spolehlivosti je, aby se muž a žena chovali odpovídajícím způsobem vůči svému plodnému období.

Důležité je, aby pár byl jednotný v tom, zda si dítě přeje nebo ne. Neméně důležitým faktorem je motivace partnerů. Je dobré, aby byl zajištěn kontakt s instruktorem PPR, třeba i písemnou formou. Všeobecně se doporučují nejméně čtyři setkání po dobu tří cyklů s vyškoleným instruktorem, který má sám zkušenosti s používáním metody. Jak ukazuje diagram indexu selhání některých metod plánování rodičovství ( s využitím podkladů z publikace Kontracepce - dr. Pressl a kol. a Naturlich und sicher), neexistuje žádná 100% antikoncepce.K početí dítěte může dojít i při používání tzv. umělé antikoncepce, pokud došlo ke styku v plodném období.

1. hormonální tablety, 2. symptotermální metoda, 3. nitroděložní tělísko, 4. Billingsova ovulační metoda, 5. kondom, 6. přerušovaná soulož, 7. kalendářní metoda

Symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství

· Je to metoda pro ty, kteří mají zájem poznat své tělo a rozumět mu.
· Nemá vedlejší účinky.
· Při snaze vyhnou se početí je její spolehlivost srovnatelná se spolehlivostí hormonální antikoncepce.
· Je cenově dostupná - finanční náklady jsou zanedbatelné.
· Může pomoci k objasnění příčiny dosavadní neplodnosti a pomáhá najít optimální období pro početí dítěte.
· Je metodou, která vychází z oboustranné spolupráce muže a ženy.
· Posiluje sebevědomí partnerů a vytváří mezi nimi vztah naplněný důvěrou.
· Umožňuje maximální, ničím nerušený, sexuální prožitek.
· Dá se s ní začít v jakémkoli období života ženy - od období dospívání až do období přechodu.
· Je spolehlivá v období po porodu, kdy žena kojí.
· Je použitelná i při zcela nepravidelných cyklech.
· Je možné ji využít při službách ve směnném provozu.
· Je možné s ní začít bezprostředně po vysazení hormonální antikoncepce.
· Poskytuje věřícím manželům radost z vědomí, že jednají v souladu s přirozeným řádem daným Stvořitelem.
Pokud kdo se chcete dobře seznámit s touto metodou nebo máte chuť s námi spolupracovat, přijďte za námi na adresu.

CENAP dále nabízí

· Kurzy a přednášky pro uživatele přirozeného plánování rodičovství i pro ty, kdo chtějí nabídnout ostatním své znalosti jako poradci ( instruktoři)
· Další vzdělávání instruktorů přirozeného plánování rodičovství - formou korespondenční i formou seminářů
· Konzultace těm, kdo se již poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství věnují
· Program výchovy k rodičovství "Dospívání - dospělost - rodičovství"
· Publikace pro širokou veřejnost i další pomůcky pro poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství a výchovy k odpovědnému rodičovství
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež