katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Informace, články, zájímavosti

S úctou k životu

V sobotu 23.5. 2015 od 8,30 hodin v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP), Vodní 13, 602 00 Brno, pod záštitou biskupů Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho a Mons. Mgr. Jana Baxanta, se pod tímto názvem uskuteční setkání gynekologů, lékařů a zdravotníků dalších profesí a poradců PPR, kterým záleží na:
- úctě k životu od početí
- podpoře rodinného života
- správné propagaci a výuce symptotermální metody PPR vypracované německou Arbeitsgruppe NFP "Sensiplan".
Cílem setkání je:
- zmapování situace gynekologů, kteří se snaží ve své praxi chránit život od početí včetně možností přípravy mladých lékařů na výkon tohoto povolání v souladu s morálním učením katolické církve
- vyjádření svědectví lékařů a zdravotníků dalších odborností, kteří mají výše uvedený postoj
- ujasnění si role poradce, instruktora STM PPR "Sensiplan"
- podmínky získání certifikace, udržení kvalifikace, oprávnění k poradenství a osvětě
- ujasnění podmínek a obnovení členství jednotlivých osob v CENAP.

Pokud víte ve svém okolí o lékařích, kteří se snaží alespoň nějakým způsobem šířit úctu k životu, prosíme, předejte jim naše srdečné pozvání a prosbu o vyplnění přihlášky na setkání.Především pokud víte o gynekologovi, který nevykonává pro výhradu ve svědomí potraty, nebo pokud dokonce víte o gynekologovi, který nepředepisuje antikoncepci, neodesílá do reprodukčních center, ale který ve své lékařské praxi vede pacienty k respektování přirozeného cyklu ženy, tedy k aplikaci STM PPR, informujte jej o této akci s tím, že jsou opravdu srdečně zváni. Pokud by se nemohli zúčastnit osobně, prosíme zdravotníky alespoň o vyplnění dotazníku k setkání, jak je uveden na stránkáchwww.cenap.cz v sekci přihlášky. (http://www.cenap.cz/term-prihl3.php?id_kurz=126)
O totéž prosíme všechny, kdo se podpoře rodinného života, propagaci a výuce symptotermální metody PPR vypracované německou Arbeitsgruppe NFP "Sensiplan" věnují.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Centrum naděje a pomoci
MUDr. Ludmila LázničkováZpět na články
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež