katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Informace, články, zájímavosti

konference „Catholicism and Maternal Health Care“

dr. Lázničková

18.-22.září 2013 v Říme probíhala mezinárodní konference „Catholicism and Maternal Health Care“ tedy snad volně přeložitelné jako „Katolicismus a zdravotnická péče o matku“. Hlavním pořadatelem byla mezinárodní organizace MaterCare International, organizace katolických gynekologů, pracujících v souladu s Evangelim Vitae. Organizace je členem mezinárodní asociace katolických lékařů.
Jednalo se o multidisciplinární konferenci, přednášeli zde jak lékaři, tak i právníci, novináři, ale i kněží. Bylo úžasné poslouchat otce biskupa Husera z Waršavy, kterak hovoří o medicinilizaci porodů. Účastníci byli opravdu z celého světa, ze všech světadílů. Hlavní organizátoři byli z Kanady. Kromě Evropanů mnozí přednášející byli z Austrálie, sdělení měly i lékařky z Afriky - například o výuce tzv.přirozených metod (PPR) v některých z afrických států, další mladá gynekoložka se věnovala otázkám násilí na ženách… Zajímavé bylo svědectví dr. Walley, který hovořil o podmínkách "pomoci" při budování nemocnic, která bývá často podmiňována zaváděním antikoncepčních praktik. Jak těžko se odolává tomuto tlaku, když projekt zůstává bez finanční podpory, pokud není ochota konat stejně jako ostatní, kteří nemají s antikoncepcí ve svědomí problém.
Na této konferenci jsem přednášela na téma NAPROHELP – o řešení neplodnosti, jak ji nabízíme u nás v Centru naděje a pomoci.
Dne 20. 9. 2013 svatý otec přijal účastníky v rámci soukromé audience. Ve svém projevu se svatý otec velice naléhavě vyjádřil na obranu nenarozených a společností nejvíce zraňovaných lidí. V úvodu hovořil o paradoxu dnešní doby, kdy .. .“Na jedné straně vidíme, díky Bohu za to, pokrok medicíny a to zásluhou práce vědců, kteří se s nadšením a nehledě na náklady věnují hledání nových způsobů léčby. Ale na druhé straně se objevuje nebezpečí, že lékař ztrácí identitu služebníka života.“
Svatý otec upozornil na to, že v těchto souvislostech církev apeluje na svědomí, svědomí všech zdravotnických profesionálů i dobrovolníků, a rovněž zvláštním způsobem na svědomí gynekologů , kteří jsou povoláni ke spolupráci při stvoření nového lidského života. Každé dítě, které se nesmí narodit, a je neprávem odsouzeno k potratu, nese tvář Ježíše Krista. Tvář Pána, který ještě než se narodil, a i po svém narození, zakusil odmítnutí světem . A rovněž tak starší. Každý starší, nemocný, anebo každá osoba na konci svého života nese Kristovu tvář. Tito lidé nemohou být ničeni, protože si to "kultura smrti" žádá. Nemohou být zlikvidováni!
V závěru svého projevu svatý otec účastníky vyzval ke svědectví „kultury života“:
Třetím aspektem je přikázání: „ Buďte mými svědky“ , buďte mluvčími "kultury života". Vaše žitá katolická víra znamená větší odpovědnost… Vážení přátelé, jste povoláni starat se o lidský život v jeho počáteční fázi. Připomínám každému, těmito fakty a slovy, že život je vždy, ve všech jeho fázích a v každém věku, posvátný a vždy má svou hodnotu. A to ne jako záležitost víry - ne, ne – ale z důvodu rozumu a vědy! Neexistuje žádný lidský život posvátnější než jiný, stejně jako žádný lidský život není svou kvalitou významnější než jiný.
Věrohodnost systému zdravotní péče se neměří jen jeho efektivitou, ale také pozorností a láskou k člověku, jehož život je vždy posvátný a nedotknutelný.
Nikdy nezapomínejte na modlitbu k Pánu a k Panně Marii. Modlit se za sílu dělat svou práci dobře a nést svědectví s odvahou – s odvahou! Dnešní doba potřebuje odvahu – odvahu svědčit "evangelium života"! Mnohokrát děkuji.“
Překlad je uvedený na http://www.cenap.cz/txt-svaty-otec-ochrana-nenarozenych.php
Je volně k dispozici k dalšímu kopírování.
S úctou
MUDr. Lázničková
www.cenap.czZpět na články
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež