katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Trikralova sbirka 2020 />

Zobrazení aktuality

Zájezd za krásami Francouzské riviéry a do světoznámých Lurd

Kdy: 8.10.2024
Dieceze:
Popis: Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové
zve seniory a další zájemce na poutně-
poznávací a odpočinkový zájezd

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY, MONAKO A POUTNÍ
MÍSTO LURDY

Zveme vás na novinkový zájezd za krásami
jižní Francie, Francouzské riviéry, Provence
a Monaka s návštěvou Lurd. Během bohatého
programu prozkoumáme druhý nejmenší stát
světa Monako, městečko Saint-Tropez známé z
filmu s Louis de Funès o četnících, zastavíme
se nad Verdonským kaňonem, navštívíme
přímořské letovisko Marseille, známý klášter
Sénanque v Provence s levandulovými háji,
papežské město Avignon, město Orange s
úžasným římským amfiteátrem, Châteauneuf-du-
Pape – proslulou vinařskou obec, Carcassone –
jedno nejzachovalejších pevnostních měst v
Evropě a v neposlední řadě světoznámé poutní
místo Lurdy, kde se nebe dotýká Země. Vydejte
se na tuto mimořádnou cestu s námi!

Termín: 8. - 15. 10. 2024

Do 14. 6. 2024 obdržíte navíc slevu 500 Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Praha - Nice,
přes Vídeň, letenka Toulouse - Praha, přes
Frankfurt, letištní poplatky, doprava lux
bus, 7x ubytování se snídaní, 6x večeře v
hotelu nebo restaurace FLUNCH, duchovní
doprovod, průvodce

V ceně není zahrnuto: městská taxa - platí se
na místě, vstupy, jednolůžkový pokoj - na
vyžádání nebo pokud klienta není možné
doubytovat

Možný příplatek (doporučujeme): komplexní
cestovní pojištění včetně storna zájezdu,
pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku
620 Kč

Program:

1. den: Předpokládaný odlet z Prahy v 16:45,
přílet do Nice (přes Vídeň). Nice leží na
Francouzské riviéře, která patří mezi
nejoblíbenější a nejnavštěvovanější místa v
celé Francii a bezpochyby si získá každého,
kdo tuto lokalitu navštíví. Její jedinečné
kouzlo tkví v azurové vodě, podle které je
pojmenováno i její pobřeží jako Azurové.
Transfer na hotel, ubytování.

2. den: Po snídani návštěva Monaka - druhý
nejmenší stát světa, známý historií a
noblesou, ale i závody Formule 1. Domov
bohatých lidí, luxusních jachet, nejdražších
aut, pompézních paláců či přeplněných
kaváren. Nejbohatší část Monte Carlo je známá
množstvím kasin, bohatých lidí a přepychu,
přičemž slávu nabrala také díky filmům o
Jamesi Bondovi. Přesun do Saint-Tropez,
světoznámé letovisko na Azurovém pobřeží,
místo děje mnoha divácky úspěšných filmů,
například o nejznámějším četníkovi Francie.
Město proslavila také populární herečka a
zpěvačka Brigitte Bardott. Procházka
historickými uličkami, nad kterými se tyčí
Citadela. Grand canyon du Verdon nebo Gorges
du Verdon, jeden z nejhlubších kaňonů Evropy,
UNESCO. Táhne se v délce 21 km až k
přehradnímu jezeru Lac de Ste-Croix. Na
některých místech je hluboký až 700 metrů a
vápencové stěny jsou v nejužším místě od sebe
vzdáleno pouhých 6 m. Tento velikán dostal
název podle řeky Verdon, která jím protéká a
překládáme ji jako ver – zelený a don – dar
jako odkaz na kouzelné tyrkysové zabarvení
vody. Tuto atrakci lze obdivovat ze silnic,
které vedou po obou okrajích. Krátká foto
zastávka, transfer na hotel, ubytování.

3. den: Po snídani přesun do přímořského
města Marseille s úžasnými uličkami plnými
obchodů a restaurací, velkolepá bazilika
Notre Dame de la Garde. Následně cisterciácký
klášter Sénanque - turisté mají možnost
obdivovat unikátní architekturu kláštera,
projít se po levandulových hájích, zakoupit
si originální levandulový med, chutné koláčky
a voňavé sáčky, samozřejmě, naplněné
aromatickou levandulí. Mniši zde žijí jako
před mnoha lety. Odříkávají modlitby, v
tichosti meditují, věnují se studiu a
pracují. Chod kláštera udržují z prostředků
pocházejících z pěstování levandule, prodeje
medu i suvenýrů. Přesun do Avignonu (UNESCO),
papežské město, historické centrum je
obehnáno masivními hradbami, Papežský palác
(zvenku), katedrála Notre Dame des Doms,
známý Avignonský most. Přesun na hotel,
ubytování.

4. den: Po snídani jihofrancouzské město
Orange. Kromě Vítězného oblouku je město
známé pro svou římskou architekturu a jeho
římské divadlo, popisované jako
nejpůsobivější a stále existující v Evropě. V
roce 1869 bylo toto divadlo obnoveno a konal
se v něm hudební festival. Pod názvem
Chorégies d'Orange má od roku 1902 každoroční
tradici mezinárodní festival, který sklízí
hodně úspěchů. Následně přesun do vesnice
Châteauneuf-du-Pape, která je pověstná svým
lokálním vínem. Odjezd na hotel, ubytování.

5. den: Po snídani odjezd do malebného
historického města Carcassone (UNESCO), které
se řadí mezi nejzachovalejší pevnostní města
v Evropě. Již v římských dobách bylo
důležitým obchodním uzlem, Římané zde
postavili první opevnění. Později se město
stalo základním prvkem obranného systému
jižních hranic Francie. V současnosti lze
obdivovat dokonalý obranný systém sestávající
z 52 věží a téměř 3 km masivních kamenných
zdí. Návštěva Katedrály sv. Michala
archanděla, bazilika Saint Nazaire -
postavená v 11. století, dokonalý mix
románského a gotického umění spolu s
pestrobarevnými vitrážemi je nejkrásnější
svého druhu ve Francii. Následně přesun do
Lurd, ubytování.

6. den: Po snídani celodenní program Lurdy.
Zde se v roce 1858 v jeskyni zjevovala Panna
Maria nemocné dívce – Bernadette
Soubirousové. Zjevení byla oficiálně uznána
církví v roce 1862. Postupně na místo zjevení
začalo přicházet mnoho lidí a bylo
zaznamenáno mnoho zázračných uzdravení.
Prohlídka areálu, komplex bazilik, podzemní
bazilika Pia X., odpoledne eucharistické
procesí. Po večeři mezinárodní modlitba
růžence u jeskyně Zjevení a svíčkový
průvod, ubytování.

7. den: Po snídani další náboženský program v
Lurdech. Pěší prohlídka po stopách sv.
Bernadetty a návštěva míst, která jsou
spojena se životem sv. Bernadetty v městečku
Lurdy - rodný dům a farní kostel, ve kterém
byla pokřtěna. Individuální možnost návštěvy
bazénů s lurdskou vodou dopoledne, případně
odpoledne. Křížová cesta, osobní modlitby. Po
večeři mezinárodní modlitba růžence u jeskyně
Zjevení a svíčkový doprovod, ubytování.

8. den: Brzy ráno odjezd na letiště Toulouse,
odlet do Prahy (přes Frankfurt),
předpokládaný přílet do Prahy asi v 13:20.

Program je spojen s každodenní mší sv. a
duchovním slovem.

Přihlášky:

Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí
32, 500 03 Hradec Králové, telefony: 737 215
328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web:
www.simeon.cz.

Těšíme se na setkání s vámi!
Informace: email: dcs@bihk.cz, telefony: 737 215 328, 734 435 360
WWW: https://www.simeon.cz/clanky/Zveme-vas-na-novinkovy-zajezd-za-krasami-Francouzske-riviery-a-do-svetoznamych-Lurd.html
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež